motor labs as

klyngen

MotorLabs er ei dør inn til bred profesjonell kompetanse i kultur og arrangements verden. En klynge av professjonelle musikere, media, kommunikasjon, film, streaming og tekniske tjenester som lyd og lys, prosjektledelse og strategi, samt et bredt spekter av rådgivning og handlekraft.

Motor Labs AS- Motorlabs har som mål å tilrettelegge for kreativ nyskaping, produkt-innovasjon og engasjement. 28 eiere i en god og moderne tilrettelagt organisering for produktutvikling, og vekst tilpasset tiden.

Motor Labs AS viktigste ressurser er klyngedeltakernes kompetanse. For å kunne skape sammen uavhengig av tid, sted og eksterne trusler og faktorer er viktige ressurser, digitale samarbeidsverktøy.

Motor har som mål å tilrettelegge for kreativ nyskaping, produktinnovasjon og engasjement!

Behøver du kontorplass?

Undertittel for del

Siste nytt

Nye Motor Labs AS

LEDER FOR NYTT SELSKAP: Kine Kvalstad er daglig leder for det nye foretaket Motor Labs AS. Selskapet skal administrere utleie og aktiviteter. Hans Roger Selnes er styreleder i Motor Labs …