Kurs i Event-teknikk

Kursene er et samarbeidsprosjekt mellom Namdal Studiesenter og MotorLabs AS.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er personer som ønsker kunnskap om ulike deler av de arrangementsmessige utfordringer som gjelder teknikk, gjennomføring og logistikk. Målet er å gjøre deltakerne i stand gjennomføre enkle teknikeroppdrag og delta som ressurs i større teknikk crew.  Deltakerne skal også kunne planlegge og gjennomføre enkle arrangementer.
Kurset kan også være et første steg på vei mot en profesjonell karriere innen event-teknikk.

Kurset er godt i gang og Namdal Studiesenter er veldig fornøyd med samarbeidet med Motor Labs As og Trønderlyd As. Følg dem, og du blir litt bedre kjent med hvordan aktørene jobber i kultur og arrangements verden.

Nå er MotorLabs i gang med fulltegnet kurs i event-teknikk i godt samarbeid med Namdal Studiesenter.