Klyngens tjenester

Motor Labs AS viktigste ressurser er klynge-deltakernes kompetanse. For å kunne skape sammen uavhengig av tid, sted og eksterne trusler og faktorer er viktige ressurser, digitale samarbeidsverktøy.

 • Kontorplass i et kreativt milø
 • Prosjektledelse
 • Strategisk rådgivning og analyse
 • Arrangementsledelse
 • Arena tilrettelegger
 • Teknisk kompetanse, lyd, lys og backline
 • Fysisk og digitale kurs, konferanser og webinar
 • Musikkproduksjon
 • Podcast studio
 • Film og foto
 • Reklame og up to date markedsføring
 • Lydbok
 • Streaming
 • Skreddersøm