Vår visjon

Motor Lab AS, er et kommersielt fagmiljø med fokus på salg av konsept, produksjon, rådgivning og innovasjon i lyd, bilde, digital kommunikasjons strategi og markedsføring. Motor vil også være et proffesjonelt fagmiljø for fysiske og digitale event og arrangement. Motor Las AS tilbyr eiere og aktører klyngemedlemskap og kontorplass etter behov i leide kontorlokaler i Rock City bygget Namsos. Motor Lab AS forvalter kontorlokaler, Sawmill Studio og NTE Arena i samme bygg og tilrettelegger for aktivitet, prosjektering og nettverksbygging.

Motor har som mål å tilrettelegge for kreativ nyskaping, produktinnovasjon og engasjement!